Harteveld Afbeelding

Specialisaties

Faalangstinstructeur

Letterlijk betekent faalangst dat je bang bent om te falen, bijvoorbeeld voor het rijexamen. Ondanks je goede voorbereidingen ben je bang om niet het gewenste resultaat te behalen. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat ongeveer 1 op de 5 jongeren hier last van heeft. Om deze leerlingen hierin goed te kunnen begeleiden hebben wij de cursus Faalangstinstructeur afgerond en zijn hiervoor gecertificeerd.

Gedurende je rijopleiding komt dit onderwerp uitgebreid ter sprake. Naast het reguliere praktijkexamen biedt het CBR namelijk ook het Faalangstexamen aan. Met dit examen krijg je een examinator die getraind is in het begeleiden en examineren van mensen met faalangst. Kijk hier naar een filmpje van het CBR over het Faalangstexamen:

Erkend rijinstructeur Autisme & ADHD

Bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), zoals autisme, Asperger of PDD-NOS werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier dan bij andere mensen. Dit uit zich in stoornissen in de omgang en communicatie met anderen en het inlevingsvermogen. Maar bijvoorbeeld ook in problemen met plannen, flexibiliteit en het zien van de samenhang van dingen. Veel mensen met ASS hebben een bijkomende psychische stoornis, zoals depressie of angst en gebruiken hiervoor rijgevaarlijke medicijnen. Al deze zaken kunnen autorijden bemoeilijken of gevaarlijke situaties opleveren. (Bron: CBR)

Harteveld Rijopleidingen is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met Autisme en ADHD. Hiervoor hebben wij het volledige opleidingstraject autisme en ADHD gevolgd inclusief het autisme-protocol en ADHD-protocol. Erkende instructeurs onderscheiden zich ten opzichte van andere rijinstructeurs, doordat jaarlijks onze kennis en vaardigheden verder ontwikkeld worden door het bijwonen van vervolgopleidingen. Erkende rijinstructeurs worden vermeld op de website van rijles-en-autisme.nl.

Begeleiding rijtest CBR

Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid. En voor die van anderen. Om te mogen rijden moet u daarom volgens de wet ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Heeft u bijvoorbeeld gezondheidsproblemen of een beperking? Of gebruikt u medicijnen die invloed hebben op hoe u rijdt? Dan mag u niet altijd de weg op. Kijk voor meer informatie eens op Hoe kan ik rijden met…. Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen staan op het formulier Gezondheidsverklaring. De verklaring moet u invullen voordat het praktijkexamen kan worden aangevraagd, bij een medische verandering of als het rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag. Vanaf uw 75e wordt u bij iedere rijbewijsverlenging gekeurd.

Een arts van het CBR bekijkt op basis van de ingevulde Gezondheidsverklaring en informatie van de medisch specialist of een rijtest nodig is. Is dat het geval? Dan krijgt u hiervoor een uitnodiging. De rijtest is niet vrijblijvend. Zonder rijtest kan het CBR niet beslissen of u een rijexamen mag doen, mag houden of verlengen. Met een rijtest beoordeelt het CBR of u op een veilige en verantwoorde manier aan het verkeer kunt deelnemen. En of u het voertuig goed kunt bedienen en besturen.

De rijtest wordt afgenomen door een deskundige van het CBR. Deze deskundige is er in gespecialiseerd om te beoordelen of u ondanks een beperking in staat bent om veilig te kunnen rijden. Lukt dit niet? Dan zal de deskundige samen met u onderzoeken of uw beperking gecompenseerd kan worden door een training (rijlessen), door technische aanpassingen aan uw voertuig of door een orthopedisch hulpmiddel, zoals een prothese. (Bron: CBR).

Wij verzorgen de begeleiding van rijtesten. Vaak is het volgen van de opfriscursus voldoende. Tijdens deze 4 lessen durende cursus komen alle aspecten in het dagelijks verkeer aan bod en wordt extra aandacht gegeven aan knelpunten en datgene waar u moeite mee heeft. Wel is dit per persoon verschillend. Soms is een lesauto vereist tijdens de rijtest van het CBR. Wij gaan dan samen met u naar het CBR waar de rijtest plaatsvindt.

Lees hier de Rijtestvoorwaarden van het CBR.

Bovag
Autisme en ADHD
Volg ons op