Rijopleiding

Elke leerling is anders. Wij kijken daarom zowel naar je persoonlijkheid als naar jouw wensen. Het kennismakingsgesprek is hier ideaal voor. We kunnen dan bekijken welk lespakket het beste bij jou past. Daarnaast kun je tijdens het gesprek kennismaken met de instructeur én met onze lesstijl.

Tussentijdse toets, Praktijkexamen en Faalangstexamen

Na ongeveer 2/3e van je rijopleiding volgt de Tussentijdse toets (TTT). Dit is een proefexamen dat door een examinator van het CBR wordt afgenomen. Tijdens deze toets kan je wennen aan de situatie van het praktijkexamen en beoordeelt de examinator jouw rijvaardigheid. Hij geeft je advies en verbeterpunten. Ook kun je vrijstelling behalen voor de bijzondere manoeuvres. Kijk hier naar een filmpje van het CBR over de TTT:

 

Aan het einde van de rijopleiding volgt het praktijkexamen. De examinator toetst dan of je zelfstandig en veilig kunt autorijden. Bij voldoende resultaat heb je je rijbewijs behaald! Kijk hier naar een filmpje van het CBR over het praktijkexamen:

Faalangst is een angst die je ervaart als er gepresteerd moet worden. Je kan faalangst ervaren op school, op je werk of tijdens een examen. Als je hier last van hebt kunnen we kiezen voor het Faalangstexamen. Gedurende je rijopleiding komt dit onderwerp uitgebreid ter sprake. Met een Faalangstexamen krijg je een examinator die getraind is in het begeleiden van mensen met faalangst. Kijk hier naar een filmpje van het CBR over Faalangstexamen:

Tips

DSC_3864

 

Probeer je lessen zo goed mogelijk voor te bereiden door van tevoren te vragen wat er in de volgende les zal worden behandeld, zodat je dat (op tijd!) in het theorieboek kunt opzoeken. Lesstof blijft nu eenmaal beter hangen als je tijdens het behandelen ervan zoiets hebt van ‘dat heb ik volgens mij al eens gelezen/geleerd’.

Probeer je rijlessen zoveel mogelijk overdag te plannen. Hoe verder je vordert in je rijopleiding, hoe belangrijker het wordt om complexe verkeerssituaties te oefenen. Een examinator verwacht dat je zulke situaties zelfstandig, correct en veilig oplost. Omdat je dergelijke verkeerssituaties overdag vaker tegenkomt zijn deze lessen waardevoller dan lessen in de avonduren. Probeer de lessen ook op verschillende tijden te plannen.
Les minimaal 1x per week en laat bij voorkeur geen grote gaten in je lesprogramma vallen (gaten van 14 dagen zetten je in de regel een stapje terug).

Een goede manier van leren is om van anderen te leren. Dit kan je doen als je bijvoorbeeld naar huis wordt gebracht door iemand anders die lest en door te luisteren naar de adviezen van je rijinstructeur. Ook als je zelf met iemand meerijdt is het handig goed op te letten hoe de bestuurder met bepaalde situaties in het verkeer omgaat en wat de rijstijl is, zodat je dit toe kunt passen bij je eigen rijlessen en/of kunt bedenken hoe je er zelf mee om zou gaan.

Zorg ervoor dat je tijdig in het bezit bent van je theoriecertificaat! Hoe eerder je dit hebt behaald, des te minder aandacht er tijdens de rijlessen besteed hoeft te worden aan theoretische zaken (die je al had kunnen weten).

2toDrive – Begeleid rijden

def-logo-2todrive

Op 1 november 2011 is 2toDrive gestart, ook wel het begeleid rijden genoemd. Dit betekent dat je met rijlessen mag starten op het moment dat je 16,5 jaar oud bent. Je vanaf je 17e verjaardag mag je praktijkexamen doen. Na het behalen van je rijbewijs mag je tot je 18e verjaardag alleen onder begeleiding autorijden.

Waarom 2toDrive?

Jonge automobilisten in de leeftijd van 18 tot 25 jaar zijn relatief vaak bij ernstige verkeersongevallen betrokken. Hun kans op een ongeval is 4 maal hoger dan die van andere bestuurders. Bij jonge, mannelijke bestuurders is dit zelfs 6 keer! Dit door gebrek aan ervaring, zelfoverschatting en het niet onderkennen van mogelijk aanwezig gevaar op de weg. Door mee te doen aan 2toDrive maakt de beginnende bestuurder eerst meer ervaringskilometers onder begeleiding van een ervaren bestuurder voordat hij of zij alleen de weg op gaat.

Begeleider/Coach

DSC_3927

Als de deelnemer aan 2toDrive zijn rijbewijs heeft gehaald, mag hij tot zijn 18e autorijden met een begeleider naast zich. De deelnemer mag maximaal vijf begeleiders opgeven. Die moeten op zijn begeleiderspas staan. Eén van deze personen moet bij het rijden naast de bestuurder zitten. Bij het rijden met een coach moeten jongeren zowel het behaalde rijbewijs als de begeleiderspas bij zich hebben.

De 2toDrive-deelnemers kunnen de begeleiderspas aanvragen via www.2todrive.nl, de website die het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft opgesteld in samenwerking met jongerenorganisatie TeamAlert. Als alles akkoord is, krijgen zij binnen 10 werkdagen van de RDW een begeleiderspas thuisgestuurd. Pas na registratie van deze pas kan het rijbewijs worden aangevraagd.

Jongeren die slagen voor hun examen vragen bij de eigen gemeente het rijbewijs aan. De gemeente geeft het rijbewijs af als de begeleiders/coaches zich hebben aangemeld en de begeleiderspas is goedgekeurd. Op deze pas staan de namen van maximaal vijf personen die de bestuurder als zijn begeleiders heeft aangewezen.

Do’s van een coach:

 1. Je coach is minimaal 27 jaar oud
 2. Je coach is minimaal 5 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs B
 3. De coach helpt en adviseert je tijdens het rijden
 4. De coach deelt zijn ervaringen in het verkeer
 5. De coach helpt je om vooruit te kijken
 6. De coach helpt je om situaties in te schatten

 Don’ts van een coach:

 • Je coach is geen rijinstructeur, je krijgt dus niet opnieuw rijles
 • De coach wijst je niet terecht, het is de rol van de coach om je te adviseren
 • De coach is niet onder invloed van drugs of alcohol tijdens het begeleiden
 • Je coach is de afgelopen vier jaar niet strafrechtelijk veroordeeld voor een ernstige verkeersovertreding
 • De coach heeft geen alcoholslot op zijn auto
 • De coach heeft de afgelopen vier jaar geen educatieve maatregel door het CBR opgelegd gekregen

(Bron: 2todrive.nl)

Bovag
Autisme en ADHD
Volg ons op